Rogerarts

Olle 30 år!

Olles vänner gick ihop och beställde en karikatyr till 30-årsdagen. Grattis Olle!

30 May 2017